Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni.
— Jojo Moyes - “Zanim się pojawiłeś”
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
Reposted fromjust-breathe just-breathe viajethra jethra
I znowu przed snem to samo.  Całuję Cię myślami. 
Reposted fromhole-love hole-love viajethra jethra
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa vialottibluebell lottibluebell
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
http://givemeheaven.soup.io/
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
1033 c007
4402 a658
Reposted fromunr-eal unr-eal viajethra jethra
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena vialottibluebell lottibluebell
4503 e862 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viajethra jethra
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viacalineczka calineczka
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viacalineczka calineczka
7267 c965
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacalineczka calineczka
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viadotknij dotknij
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
2728 65a0
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl