Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Reposted frombluuu bluuu via3u3a 3u3a
6673 8503 500
Reposted fromspring-flow spring-flow via3u3a 3u3a
6670 3bf1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via3u3a 3u3a
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaWlodara Wlodara
5651 37db
0225 23b2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via3u3a 3u3a
8086 8be0 500
tworzyć z Tobą wspomnienia chcę
Reposted frommysoul mysoul via3u3a 3u3a
5209 d180 500
Reposted fromprivacea privacea viadaswarkeinhuhn daswarkeinhuhn
5757 e13e
Reposted fromoutoflove outoflove vialitka litka
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialitka litka
6055 9778
Reposted fromnazarena nazarena viamalajnaina malajnaina
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialadymartini ladymartini
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse viadooomiiin dooomiiin
2679 e0de 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaunknown6 unknown6
Jest smutno, tęskno i nic się nie chce.
— J.L. Wiśniewski

June 13 2017

Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne

June 12 2017

2151 dfbe
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
4076 f487 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl