Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

6670 3bf1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viablamegame blamegame
6245 e07f
Reposted frompesy pesy viablamegame blamegame
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
Reposted frompoppyseed poppyseed viasugarvenom sugarvenom

June 26 2017

Reposted frombluuu bluuu via3u3a 3u3a
6673 8503 500
Reposted fromspring-flow spring-flow via3u3a 3u3a
6670 3bf1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via3u3a 3u3a
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaWlodara Wlodara
5651 37db
0225 23b2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via3u3a 3u3a
8086 8be0 500
tworzyć z Tobą wspomnienia chcę
Reposted frommysoul mysoul via3u3a 3u3a
5209 d180 500
Reposted fromprivacea privacea viadaswarkeinhuhn daswarkeinhuhn
5757 e13e
Reposted fromoutoflove outoflove vialitka litka
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialitka litka
6055 9778
Reposted fromnazarena nazarena viamalajnaina malajnaina
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialadymartini ladymartini
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse viadooomiiin dooomiiin
2679 e0de 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaunknown6 unknown6
Jest smutno, tęskno i nic się nie chce.
— J.L. Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl