Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

0594 eb2c 500

womenandwanderlust:

More women, more wanderlust…

Reposted fromabsolem absolem viafelicka felicka

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaoutoflove outoflove
Już nie będzie pierwszych randek. Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem. Nie będziesz już na studiach. Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady. Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu. Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach. Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka. Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatwice twice
Reposted fromfresia fresia viatwice twice
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viasweetnothingg sweetnothingg
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutoflove outoflove
3432 4832
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
3504 5de5
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
7489 8603 500
Jesteś szczęściem, które złapałem za rękę.
— B.
Reposted fromnoquestions noquestions viaoutoflove outoflove
0084 1c94 500
7221 5413
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutoflove outoflove
Reposted fromFlau Flau viasweetnothingg sweetnothingg

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

Reposted from12czerwca 12czerwca viasweetnothingg sweetnothingg
Reposted fromshakeme shakeme viasweetnothingg sweetnothingg
8601 0c19
Reposted fromamphetamine amphetamine vialamujer lamujer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl