Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

1567 8e96
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viabazyliszek bazyliszek
Jeśli kogoś kochasz, jego świat staje się ważniejszy niż twój własny.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
6483 cd29 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
2669 314d
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
2755 edf6
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
7227 ea8f 500
Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viaklutz klutz
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
Powiedział mi w któreś urodziny, że nie będzie mi życzył spełnienia marzeń, bo sam będzie je spełniał.
Kiedy ryczę na kanapie, bo znowu coś mi nie wyszło, patrzy mi w oczy i mówi, że jestem silna i nic takiego się nie stało.
Kiedy wkurzam się i bluzgam, bo ktoś mnie znowu obgadał, mówi, że tak po prostu się dzieje i szkoda moich nerwów.
Kiedy zarysowałam mu już drugi raz samochód powiedział, że chociaż konsekwentnie, bo z tej samej strony.
I milion razy słysząc w środku nocy: "Misiu, pogadasz ze mną?" odpowiadał patrząc jednym okiem: "No jasne."

Spełnił już moje największe marzenie. Uczynił mnie swoją królową.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaSkydelan Skydelan
0434 678c 500
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
‘wybacz, że patrzę na ciebie z miłością, ale tylko tak potrafię’
— (via umarlabym-dla-ciebie)
Reposted fromsoplica soplica viaSkydelan Skydelan
2663 1fbe
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaSkydelan Skydelan
4558 b375 500

h-o-r-n-g-r-y:

I have a thing for watching a sunrise 04:05 in the morning.

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaSkydelan Skydelan
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaSkydelan Skydelan

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viaSkydelan Skydelan
9170 52e7 500
Reposted fromoll oll vialonelypassenger lonelypassenger
5027 ec76
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viaheartbreak heartbreak

October 04 2017

0613 b308 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl